Σκοποί του έργου

Τα δάση μαύρης πεύκης στον Πάρνωνα δέχθηκαν σοβαρό πλήγμα από τις εκτεταμένες δασικές πυρκαγιές του έτους 2007. Το έργο LIFE+ «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» αποσκοπεί:

Α. Στην επίδειξη της εφαρμογής μιας δομημένης προσέγγισης για την αποκατάσταση του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» με κωδικό *9530 και στη διάδοση της χρήσης της στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Μεσογείου όπου απαντά η μαύρη πεύκη.

Β. Στην αποκατάσταση 290 ha του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας «(Υπο-) Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα» στον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) GR2520006 Όρος Πάρνωνας (και περιοχή Μαλεβής)» που αντιστοιχεί στο 68% της καμένης έκτασης του τύπου οικοτόπου στον ΤΚΣ.

DSC_0378.jpg

Τελευταία ενημέρωση 10/11/2010